dilluns, 7 de març de 2011

Seré breu

No passa, vola
És sorprenent que quan estem sense fer res es digui que estem matant el temps quan, de fet, és el temps qui amb tremenda precisió ens va matant a nosaltres.

Alternativa
Tot i així, hi ha altres maneres de matar el temps: estavellant rellotges contra la paret, per exemple.

Entelèquia 
Hi ha una cosa encara millor que la felicitat, i és saber exactament en què consisteix.

Actualització
"Vale más pájaro en mano que ciento virtuales".

Penjada
Està bé viure als núvols però, de tant en tant, s'ha baixar a reparar els danys.