dilluns, 2 de gener de 2012

Una llum al final del tunel


Iniciem aquest nou any Gregorià com aquell que inicia alguna cosa. Res més banal. Ni aquí ni allà s'inicia res de nou sinó que continua la mateixa pel·lícula o, millor dit, el mateix serial. Un serial que ja fa molts anys que van escrivint, capítol darrera capítol, uns guionistes sense escrúpols enriquits amb la nostra suor i la nostra desídia. Mentre nosaltres ens menjàvem, un a un, els dotze raïms, uns altres contaven, milió a milió, els guanys derivats d'aquesta crisi –el seu negoci– i especulaven en quants més augmentaran aquest nou any Gregorià que ara comença.  Ah, però jo he vist una llum al final d'aquest túnel!